חיפוש באתר

מחלקת הילדים והנוער

יחידת הילדים והנוער מעניקה חווית פנאי איכותית, ערכית וחינוכית לכלל הילדים והנוער בכלל יישובי המועצה, תוך שימת דגש על השוני הקיים בצרכי הישובים השונים, והתאמת תהליכים מקצועיים ומתודות למאפייני הנוער וקהילת המושב.

היחידה פועלת להעצמת בני הנוער דרך שלושה עוגנים עיקריים: מנהיגות נוער, ערכים ופיתוח אישי וכל זאת באמצעות שיתופי פעולה פנים וחוץ ארגוניים.

עקרונות עבודה:

לכל ילד/ה נער/ה צריכה להיות הזדמנות שווה, להשתייך למעגלים חינוכיים, חווייתיים וערכיים במערכת החינוך הבלתי פורמאלית.

קיום מרחבי פעילות מגוונים, המאפשרים ביטוי לכישורים ויכולות, שאינם באים לידי ביטוי בהכרח, במסגרות הפורמאליות.

מרחבים המעודדים ילדים ובני נוער ללקיחת אחריות, הובלה וחיבור לסביבתם.

דמויות בוגרות, חינוכיות ומשמעותיות לליווי ילדים ובני נוער, כחלק מתהליך גיבוש זהותם וחוסנם האישי.

יחידת הילדים והנוער הינה גוף מקצועי המוביל את תחום החינוך הבלתי פורמאלי במועצה אזורית מרחבים.

היחידה פועלת בשיתוף פעולה מלא עם המחלקות השונות בארגון ועם המנהיגויות היישוביות על מנת לייצר מסגרות חינוכיות, ערכיות ומעצימות לילדים ובני נוער ביישוב ובמועצה.

עוגני עבודה - יחידת הילדים והנוער פועלת עפ"י שלושה עוגני עבודה מרכזיים:

1. מנהיגות

2. ערכים מרכזיים לשנת תשע"ה : חיזוק תחושת השייכות/גאוות יחידה, כבוד, אהבת הארץ

3. פיתוח אישי.

צרו קשר:
השלוחות שלנו:
פעילויות:
תוכן מרכזי:
קישורים:
מתנסנט חוגים