רכזת
אורית אהרון
טל:08-6211801
פקס:08-9924603

הרישום לצהרונים של מתנ"ס מרחבים החל!

 בשנת תשע"ח מתנ"ס מרחבים יפעיל צהרונים לכיתות א' ב' בבתי הספר במבועים ובקרית החינוך

הצהרון יפעל בימי הלימודים משעת סיום הלימודים ועד השעה 16:30 בימים א' – ה'

והוא כולל:

ארוחת צהריים חמה ביום הקצר

וחוג לבחירה

 עלות חודשית: 579 ₪

לאחר סבסוד: 450 ₪ בלבד!

 פתיחת הצהרון מותנית במס' מינימום של נרשמים – הזדרזו להרשם על מנת שנוכל להיערך בהתאם

  •  שימו לב – מערך ההסעות לא יופעל בסיום הצהרון
  •  חופשות לפי משרד החינוך