אנו מאמינים כי השקעה בילדי הגיל הרך ומשפחותיהם בתחומי החינוך, הפנאי והתרבות היא בסיס להתפתחות מיטבית של אישיותו של הילד ותשפיע על האדם לאורך כל שנות חייו. מחלקת הגיל הרך במתנ"ס מפעילה פעוטונים מפוקחים במושבים השונים, מקיימת פעילות העשרה בשעות אחה"צ ועוסקת בפיתוח קהילה צעירה, פעילה ומעורבת.

 

 

 

 

פעילות המחלקה