חיפוש באתר

כללי

תקנון חוגים תשע"ט

תקנון חוגים מתנ"ס מרחבים

 אנו מברכים אתכם על הצטרפותכם לחוגים ולפעילויות של מתנ"ס מרחבים

חוגי המתנ"ס פועלים עד סוף חודש יוני

* תמחור החוג הינו שנתי וכולל ימי חופשה החלים במהלך השנה (על פי לוח החופשות של משרד החינוך).

* פתיחת חוג מותנית במספר מינימום של נרשמים.

* גבייה נפרדת תעשה מראש ע"י המתנ"ס, עבור ביגוד, אביזרים, חומרים שונים ותחרויות.

* מתנ"ס מרחבים רשאי לשנות את מועדי החוגים, את מבנה הקבוצה והמדריכים בהתאם לשיקולים מקצועיים.

* ההנהלה רשאית להפסיק השתתפותו של משתתף שאינו עומד בתשלומים.

* יש אפשרות להשתתף בשיעור ניסיון אחד לחוג בעלות סמלית של 10 ₪. במידה והמשתתף בחר להמשיך בחוג, שיעור הניסיון ייכלל בתשלום השוטף.

**החל מהשיעור השני, על המשתתף להציג בפני מדריך החוג אישור/קבלה המעידה על הסדר תשלום שנתי ללא אישור תקף, לא יוכל להשתתף בשיעור.  

משתתפי החוגים של המתנ"ס מבוטחים בהתאם לנהלים ולהמלצות של החברה למתנ"סים.

הנחות: (אין כפל הנחות)

זכאים להנחות תושבי המועצה בלבד .
* בן משפחה שני זכאי ל 5% הנחה
* בן משפחה שלישי זכאי ל 10% הנחה
* בן משפחה יחיד החל מהחוג השלישי זכאי ל - 10% הנחה
* הנחות אלו אינן תקפות לגבי חוגי העשרה בצהרונים
* ההנחה ניתנת ממחיר החוג הנמוך
* ההנחות אינן כוללות חוגים פרטניים, מסגרות הגיל הרך, צהרונים, קורסי שחיה, מוסיקה, קבוצות ליגה ונבחרות.
* ישנם גופים המסבסדים את עובדיהם במסגרת הסכם עם המתנ"ס (רשימת הגופים מעודכנת במתנ"ס). הסכמים אלו נחשבים כהנחות ולא תינתן הנחה נוספת.
* בקשות חריגות להנחה יתקבלו עד ה30 לנובמבר, ועדת הנחות תתקיים במחצית חודש ינואר. לאור החלטות הועדה, תינתן הנחה רטרואקטיבית עבור כל חודשי ההשתתפות בחוג. על מנת להגיש בקשה והנחות יש למלא טופס אינטרנטי ולהעביר צילום ת.ז. + נספח, 3 תלושי משכורת אחרונים.  

הסדרי תשלומים:

אפשרויות התשלום:

* כרטיס אשראי: בפריסה למקסימום 10 תשלומים

* הוראת קבע: הורי התלמיד יחתמו על הוראת קבע לתשלום החוגים ורק לאחר אישור הוראת הקבע יוכל הילד להשתתף בפעילות החוג .

* שיקים: שיקים דחויים שפרוסים מראש לכל השנה. מזומן – יש להגיע למתנ"ס ולהסדיר תשלום שנתי.

3. בקשות לביטול השתתפות בחוג:

יש למלא טופס בקשה לביטול באתר האינטרנט של מתנ"ס מרחבים או במזכירות המתנ"ס.

ביטול שיעשה עד 15 לכל חודש, יתקבל מהחודש הבא אחריו. לאחר ה15 לחודש, יגבה תשלום על החודש הבא אחריו.

ביטול השתתפות בחוג יתאפשר עד ה-15 לחודש פברואר

החל מה15 לחודש פברואר לא יינתן החזר כספי על אי השתתפות בחוג. תינתן אפשרות לבחור בחוג אחר במקום החוג אותו ברצונכם לבטל. מתנ"ס מרחבים  לא ייענה לבקשת ביטול בדיעבד, גם אם לא הייתה השתתפות פעילה בחוג.

עלות ביטול חוג: 50 ₪ דמי טיפול.

אין החזר שיעורים או החזר כספי בגין היעדרות של המשתתף בחוג.

שיעור המתבטל עקב היעדרות המדריך יוחזר במועד אחר בתיאום עם המשתתפים.

אין החזר תשלום בגין ימי פעילות החלים בחגים ובמועדים, ככתוב בלוח חופשות (חישוב התשלום לחוג הוא שנתי, על פי מס' המפגשים השנתיים בפועל).

בחוגים תחרותיים, ההרשמה מחייבת לאורך השנה כולה. לא ניתן לבטל השתתפות בחוג תחרותי במהלך השנה. במקרים חריגים יאושר ביטול עפ"י אישור רפואי בלבד.

 

מתנ"ס מרחבים אינו לוקח אחריות על ציוד שניזוק או אבד במסגרת החוגים, האחריות  הינה של משתתפי החוג בלבד.

מתנ"ס מרחבים ידאג לבטיחות הילדים במסגרת פעילות החוג בלבד. אין באחריות המתנ"ס לדאוג להגעת המשתתפים לחוג וחזרתם הביתה

הקפדה הדדית על התקנון תאפשר לכולנו בהירות וסדר במהלך שנת הפעילות.

המתנ"ס יפרסם את פרטי המדריכים והטלפונים באתר האינטרנט של המתנ"ס.

יצירת הקשר לפעילות שוטפת תתקיים מול מדריך/כת החוג באמצעי התקשורת המגוונים.

 

לקבלת מידע ופעילות, ניתן לפנות למשרד המחלקה בטלפון:

08-6211801 או 08-6239779 או במייל [email protected].

 

צרו קשר:
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות