חיפוש באתר

טפסים

תקנון רישום - לשנת פעילות תשפ"ג 2022-2023

התקנון


תקנון רישום
לשנת פעילות תשפ"ג 2022-2023
1. כללי
א. שנת הפעילות בקונסרבטוריון תחל בתאריך 1.9.2022 ותסתיים בתאריך 30.6.2023
ב. למשתתף תימסר הודעה על שעות השיעורים ממזכירות הקונסרבטוריון.

2. פתיחת/סגירת פעילויות
א. פתיחת פעילות מותנית במספר מינימום של נרשמים לפי שיקול דעתה של הנהלת הקונסרבטוריון. ההנהלה רשאית לסגור פעילויות, לדחות או להפסיק לימודים גם מסיבות אחרות לפי שיקול דעתה הבלעדי.
ב. ההנהלה רשאית לשנות שעות ומיקום פעילות במהלך השנה לפי שיקול דעתה, הודעה על שינוי תועבר למשתתף באמצעות פרטי ההתקשרות אותם מסר בעת הרישום.
ג. במקרה של סגירת הפעילות על ידי הקונסרבטוריון, מכל סיבה שהיא, יוחזר למשתתף דמי השתתפות יחסיים שנותרו להמשך הפעילות, עד סוף שנת הפעילות.

3. אופן ההרשמה והסדר תשלום
א. אופן ההרשמה תתאפשר במספר אפשרויות:
* באמצעות שירות פרונטלי במזכירות המתנ"ס מרחבים
* באמצעות אתר האינטרנט של המתנ"ס
* באמצעות טלפון למזכירות המתנ"ס
* התשלום יבוצע מראש עבור כל שנת פעילות באמצעות הוראת קבע בכרטיס
אשראי ו/או המחאות דחויות. התשלום הינו חודשי.
ב.לא יתאפשר שיעור ניסיון.
ג. על המשתתף יחולו הוצאות ו/או עמלות הבנקים עקב החזרת המחאה ו/או חיוב מכל סיבה
שהיא וכן דמי טיפול בסך 35 ₪.

4. מחירי הלימודים משוקללים וכוללים חישוב בגין ימי חופשה ומועדים. מובהר בזאת כי לא יבוצעו החזרי תשלומים בגין ימי חופשה ומועדים. בימי שבתון לא יוחזר שיעורו/או יינתן החזר תשלום.

5. נוהלי ביטול השתתפות והחזר בגין שיעורים שבוטלו
א. בקשה להפסקת הלימודים תוגש למתנ"ס עד ה- 30 לחודש. הגשת הבקשה תתאפשר באמצעות שירות פרונטאלי וטלפוני.
ב. ביטול הלימודים יתאפשר עד לתאריך 31.3.2021, לאחר תאריך זה לא יתאפשר לבטל.
ג. לא יתאפשרו ביטולים ו/או החזר כספים רטרואקטיבית.
ד. ביטול השתתפות ו/או אי השתתפות מחייב תשלום מלא של אותו חודש והמשתתף יהיה רשאי להמשיך בלימודים עד סוף החודש.
ה. לא תתאפשר הקפאת הלימודים למעט מקרים חריגים כגון, מחלה ממושכת, אבל וכ"ד בהם יש להציג מסמכים תומכים.
ו. ידוע למשתתף כי ככל שלא יעמוד בתשלום מלא יהיה המתנ"ס רשאי להפסיק את השתתפות בפעילות לאחר מתן התראה של 7 ימים ולא יהיה בכך כדי לפגוע בזכותו לגבות את דמי השתתפות בפעילות.

6. החזר בגין שיעורים שבוטלו:
• שיעור שיבוטל ביוזמת התלמיד מכל סיבה שהיא – לא יזוכה בהחזר תשלום.
• שיעור שיבוטל ביוזמת המורה – יוחזר שיעור במועד אחר שיתואם על ידי המורה ו/או הקונסרבטוריון.
• דינם של פעילויות העשרה/מפגשים מוזיקליים/מופעים/בחינות כדין שיעור. לתשומת ליבכם – פעילויות אלו עשויות להתבצע במועד קיומן של פעילויות אחרות, על פעילויות אלה בהן לא תשתתף לא יינתן זיכוי.

7. הנחות
1. תושבי מועצה אזורית מרחבים זכאים להנחה בהתאם לקריטריונים של המתנ"ס. פירוט אודות ההנחות נמצא באתר האינטרנט.

6. השאלת כלי
א. תוספת תשלום עבור השאלת כלי נגינה על סף 100 ₪ שנתי.
ב. בזמן ההשאלת כלי הגינה, עליכם להפקיד צ'ק ביטחון למתנ"ס. הצ'ק יוחזר כשהכלי יוחזר עד
התאריך 30/6/2023 במצב תקין.

7.שונות
1. במועד ביצוע התשלום, נדרשת חתימה על הצהרת בריאותו של המשתתף המאשר כי אין מניעה רפואית, גופנית או אחרת להשתתפות סדירה בפעילות.
2. המשתתף ו/או ההורה מחויבים להודיע על כל שינוי במצב הרפואי.
3. ידוע לי כי רישום לפעילות מהווה אישור לקבלת עדכונים של המתנ"ס, בין היתר, באמצעות הודעה אלקטרונית, הודעות SMS, בפייסבוק של המתנ"ס.
4. ידוע לי כי במהלך הפעילות ומעת לעת יצולם המשתתף על ידי המתנ"ס או מי מטעמו והמתנ"ס רשאי לעשות שימוש בצילומים אלה.
לוח זמנים לשנת תשפ"א 2020-2021

1/9/2022 תחילת שנת פעילות תשפ"א
25-27/9/2022 ראש השנה אין פעילות
4-5/10/2022 יום כיפור אין פעילו
9-17/10/2022 חג סוכות(חוה"מ עובדים) אין פעילות
20-26/12/2022 חג חנוכה אן פעילות
7/3/2023 חג פורים אין פעילות
5-12/4/2023 חג פסח (חוה"מ בלבד) אין פעילות
24/4/2023 ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל הפעילות עד השעה 18:00
25/4/2023 יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל הפעילות עד השעה 13:00
26/4/2023 יום העצמאות אין פעילות
25-26/5/2023 חג השבועות אין פעילות
בברכת שנת פעילות פורייה
הנהלת המתנ"ס


צרו קשר:
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות